Acasa

Acasă este acolo unde eu mă simt cel mai bine. Şi oare unde pot să mă simt cel mai bine, dacă nu acolo unde m-am născut şi am crescut?
Şi cum eu m-am născut în frumosul oraş dunărean Drobeta Turnu Severin, atunci cu siguranţă, acasă pentru mine este acest frumos oraş numit cîndva sugestiv, oraşul trandafirilor.
Localitatea s-a dezvoltat în apropierea castrului roman Drobeta, devenind dintr-un punct strategic inițial un oraș de răscruce a drumurilor pe uscat și pe apă care duceau la nord și la sud de Dunăre. În timpul antichității romane, a devenit primul centru urban din regiune și al treilea din provincia Dacia, după Sarmizegetusa și Apullum. În timpul lui Hadrian orașul a fost declarat municipiu (în 121), în momentul în care populația atinsese 14.000 de locuitori. În timpul lui Septimiu Sever a fost ridicat la rangul de colonie (în 193), ceea ce conferea locuitorilor urbei drepturi egale cu cetățenii Romei. Este așezat în partea vestică a Olteniei, coordonatele sale fiind 22° 33′ longitudine estică și 44° 38′ latitudine nordică. Orașul este situat pe malul stîng al Dunării, la ieșirea fluviului din defileu, în depresiunea subcarpatică a Topolniței, pe drumul european E70, la 220 km sud-est de Timișoara, 113 km vest de Craiova și 353 km vest de București. Altitudinea este de 104 metri la punctul cel mai înalt, iar punctul cel mai de jos se află situat lîngă gară, unde altitudinea este de 48,75 metri față de nivelul mării.
Drobeta-Turnu-Severin este așezat în Depresiunea Severinului și este înconjurat de următoarele dealuri: Dealul Vărănic (403 m.) – în Vest-Nord-Vest, Dealul Colibași – în Nord, Dealul Balota (368 m.) – în Est și Dealul Stârmina (217 m.) – în Sud.
Severinul se află într-o zonă de climă temperat-continentală cu influențe submediteraneene, cu veri însorite și fierbinți și ierni blînde, care oferă condiții pentru dezvoltarea unor vegetații specifice, cum ar fi migdalulsmochinulliliaculteiul și castanul sau arborii exotici magnolie, nuc caucazian, ginkgo biloba.